İnanç Sümbüloğlu

“Bir hikaye okur ve beğenmezsem

Onu yeniden yazarım.” Augusto Boal

Ezilenlerin Tiyatrosu

Ezilenlerin Tiyatrosu Paulo Freire tarafından geliştirilen, Ezilenlerin Pedagojisi yaklaşımı üzerine inşa edilmiş ve Freire’nin tarım işçilerinin okuma yazma öğreneb...

Tüm paradigmaların hızla değiştiği ve dönüştüğü bir dönemden geçiyoruz.


Endüstri toplumundan - Bilgi toplumuna
Merkeziyetçilikten - Adem-i merkeziyetçiliğe 
Temsili demokrasiden - Katılımcı demokrasiye
Hiyerarşik yapılardan - Ağ yapılara geçiş tüm sistemleri yeniliğe z...

Kamuran Üstüay

İçimde bir bunaltı. Ruhum daralıyor. Dünyanın en yüksek noktasına çıkıp avazımın çıktığı kadar bağırmak istiyorum. Kimsenin beni anlamadığını hissettiğim bir anda, kendimi sahnede buluyorum. Senarist tarafından yazılmış bir rolü değil, kendimi oynuyorum....

Kamuran Üstüay

“Oyun, hayata hazırlıktır. Groos”

Sosyal bir varlık olan insan, tüm yaşamını bir grubun içinde geçirir. Bu yüzden en büyük ihtiyacı kendini bir gruba ait hissetmektir. İçinde bulunulan grup tarafından benimsenme ve gurubun bir parçası olarak kabul görme is...

Kamuran Üstüay

2007 sene yılının son ayında başlamış olduğum psikodrama yolculuğuma bu yaz yeni bir kulvar daha eklemiş olmamın heyecanı ile bu yazıyı kaleme alıyorum. FEPTO (The Federation of European Psychodrama Training Organizations) ‘nun Sofya’da organize ettiği St...

Please reload

Please reload

En son paylaşılanlar
Arşiv
Please reload