top of page

Paradigmalar Dönüşüyor! İnsan Kaynakları Dijitalleşiyor!


Tüm paradigmaların hızla değiştiği ve dönüştüğü bir dönemden geçiyoruz.

Endüstri toplumundan - Bilgi toplumuna Merkeziyetçilikten - Adem-i merkeziyetçiliğe Temsili demokrasiden - Katılımcı demokrasiye Hiyerarşik yapılardan - Ağ yapılara geçiş tüm sistemleri yeniliğe zorunlu hale getiriyor.

Dönüşümün merkezi kavramı: ETKİLEŞİM

Dave Snowden Karmaşıklık teorisi ile kurumların değişen ve gelişen evrene uyum sağlayabilme yeteneklerini iletişim kanallarının açık oluşu ve interaktif etkileşimden doğan pozitif ortam ile ilişkilendiriyor. Bunun yanı sıra bireylerin ve toplumların ihtiyaçlarına karşılık veren kurumların ayakta kalabileceğinin altını çiziyor.

Öyleyse... Geleceğin kurumları arasında kalabilmek için; bilgi akışının kesintisiz, öğrenmenin sürekli, çalışanların ve grup etkileşimlerinin merkezde olduğu Anlam Üreten kurumlar tasarlamalıyız. Bunu yaparken de bilimin biriktirdiği bilgi araçlarından yararlanmalıyız.

Biliyoruz ki etkileşimsel alanın çalışanların iş doyumu ve iyilik hali ile yakından ilişkisi var... İstatistiklere göre çalışanların %84’ü bedensel ve ruhsal şikayetler yaşıyor, depresyon gibi belirtiler günlük verimde azalmaya, yılda 200 milyon dolar kayıp iş günü maliyetine neden

oluyor. Çalışanların yaşamına katkı sunan İK Hizmetleri; çalışanların kurum ile kurdukları duygusal bağ ve performansta artışa, kurum içi iletişim ağlarında zenginleşmeye neden oluyor (Deloitte, 2017).

Son söz... Çalışanların yüz yüze ve dijital platformlar aracılığı ile iletişim içinde olduğu, tanıklık ettiği ve paylaşımlarda bulunduğu iş ortamları tasarlamayı bir iş önceliği haline getirmeli, dijital devrimin sağladığı araçlardan yararlanarak kurumsal etkileşim ağlarımızı geliştirmeliyiz. Çalışanların yaşamlarına değer katan işler üretmeli, bilgi teknolojileri, oyunlaştırma yöntemi ve insanın temel ihtiyaçlarını bir araya getiren mobil uygulamalar ve web platformlarını eğitim süreçlerimize dahil etmeliyiz. Eğitim süreçlerini sürdürülebilir kılmak için kendi kendine öğrenen ve öğrenmeyi sürekli hale getiren çalışanlara ihtiyacımız var.

Hoş geldin Dijital Devrim!


En son paylaşılanlar
Arşiv
bottom of page